Nowości  Warmia  Mazury  Atrakcje  Noclegi    
 


Warmia-i-Mazury.pl > Spotkanie z rolnikami Warmii i Mazur

2011-07-22 Spotkanie z rolnikami Warmii i Mazur

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk 21 lipca uczestniczył w spotkaniu z samorządem rolniczym Warmii i Mazur oraz przedstawicielami agencji i inspekcji rolnych.

140. członków Izby Rolniczej miało okazję do bezpośredniej rozmowy z wiceministrem Nalewajkiem. Spotkanie zorganizowane zostało w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.


Spotkanie (grafika: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Podczas rozmów omawiano najważniejsze dla rolnictwa kwestie. Wymieniono poglądy na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Mówiono o pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój rolnictwa, w tym również na działalność szkół rolniczych. Omawiano tematykę obrotu gruntami rolnymi i pracę Agencji Nieruchomości Rolnych, a także kwestię ubezpieczeń społecznych rolników. Podjęto również dyskusję na temat prowadzenia uboju zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Szczególny akcent znalazły sprawy dotyczące bezpośrednio rolnictwa Warmii i Mazur. Rozmawiano o potencjale rolnym regionu, inwestycjach realizowanych na obszarze województwa, a także problematyce strat wyrządzanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Warmia-i-Mazury.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Warmii i Mazurach za darmo.

Warmia-i-Mazury.pl na serwisach społecznościowych: