Nowości  Warmia  Mazury  Atrakcje  Noclegi    
 


Warmia-i-Mazury.pl > Trwają prace nad Rezerwatem Biosfery "Jeziora Mazurskie"

2015-08-13 Trwają prace nad Rezerwatem Biosfery "Jeziora Mazurskie"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, na zlecenie ministra środowiska, rozpoczęła prace nad powiększeniem rezerwatu biosfery "Jezioro Łuknajno". Powołany ma być większy Rezerwat Biosfery "Jeziora Mazurskie".

Najmniejszy rezerwat biosfery "Jezioro Łuknajno", aby pozostać w sieci rezerwatów powinnien zostać powiększony. Trwają prace nad przygotowaniem formularza nominacyjnego dla powiększonego rezerwatu biosfery.

Powołanie Rezerwatu Biosfery "Jeziora Mazurskie" wynika z konieczności powiększenia obecnego Rezerwatu Biosfery "Jezioro Łuknajno", który nie spełnia wymogów UNESCO stawianych obecnie rezerwatom. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Międzynarodowego Programu "Człowiek i Biosfera", w wyniku ostatniego przeglądu rezerwatów uznała, że rezerwat "Jezioro Łuknajno" może pozostać na liście, ale konieczne jest jego powiększenie.

W związku z tym od początku 2015 roku w olsztyńskiej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska trwają prace nad wytyczeniem granic nowego rezerwatu. Organizowane są spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, Lasów Państwowych oraz organizacji ekologicznych.

Każdy może wesprzeć tą inicjatywę - wystarczy podpisać list poparcia. Taki dokument mogą podpisać wszyscy, którym bliskie są walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu, oraz ci, którzy widzą w funkcjonowaniu rezerwatu biosfery szansę dalszego zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur - o co apeluje dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Obecnie sieć rezerwatów biosfery skupia ponad 650 obiektów w 119 krajach, z tego w Polsce tylko 10. Najmniejszy z nich - Jezioro Łuknajno - utworzony w 1977 roku, leży w mazurskiej gminie Mikołajki.

Światowa sieć rezerwatów biosfery stanowi metodę realizacji Międzynarodowego Programu "Człowiek i Biosfera" (ang. Man and Biosphere - MAB). Celem programu, zapoczątkowanego przez UNESCO w 1971 roku, jest kreowanie zrównoważonych relacji między człowiekiem a biosferą. Rezerwaty biosfery służą głównie ochronie różnorodności biologicznej oraz umożliwiają lepszą obserwację zmian ekologicznych w skali całej planety. Ich celem jest także pobudzanie społecznej świadomości powiązań istniejących między różnorodnością ekologiczną i kulturową.

Rezerwaty biosfery podlegają prawodawstwu danego kraju, a ich funkcjonowanie opiera się na krajowych formach ochrony przyrody. Program MAB nie narzuca dodatkowych obostrzeń czy wymogów prawnych ograniczających działalność człowieka. Rezerwaty biosfery mają status obiektów chronionych i są rozpoznawane na całym świecie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Warmia-i-Mazury.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Warmii i Mazurach za darmo.

Warmia-i-Mazury.pl na serwisach społecznościowych: